История

Едно от основните направления в дейността на Академия ВАЛОР е естественото продължение на традицията на провежданите от проф. В. Мутафчиев и сътрудници от 1994 год. до 2004 г курсове по основни теми в ортодонтията, обогатени и развити по-късно от екипа на Ортодонтска клиника ВАЛОР.

До 2004 г.са проведени над 40 дву- и тридневни курса в Стоматологичен факултет и в частния кабинет на професора.

От 2004 г. до 2020 г. в проведените в Клиника ВАЛОР - проведени са 47 курса, в които са взели участие над 250 колеги.

Другото основно направление – образователните видеа за пациенти и за колеги е продължение на инициативите на д-р Галин Гаврилов по време на COVID19 кризата от 2020 г.