Инициативи

Награда „проф. Мутафчиев“

Наградата „Проф. Мутафчиев“ за най-добра студентска разработка на ортодонтска тема се връчва ежегодно от 2012 г.

След пенсионирането си през 2010 година проф. Мутафчиев решава да обяви тази награда, за да стимулира интелигентни студенти, които се интересуват от ортодонтия да се разровят в литературата, да се учат да подбират и обобщават информацията. Разбира се - с помощта на своите преподаватели.

Годишната тема за конкурса определя професорът. Рецензенти са тогавашните ръководители на Катедри по отродонтия в трите факултета по дентална медицина – София, Пловдив и Варна. Изискванията за подготовка на разработките и срокът за предаване се обявяват своевременно. Оценяването е анонимно. Членовете на журито научават имената на класиралите се на първите три места след като са ги определили. За победителя е паричната награда от 1000 лева. И тримата класирани получават актуални професионални книги на проф. Мутафчиев.