Основни курсове

При основните курсове

(дву- или три- дневни) задълбочено се разглежда определена тема (рентгенови методи прилагани в ортодонтията; лечение с фиксирана техника; екстраорани апарати и т.н.).

Например: видове рентгенови методи - от ретроалвеоларна рентгенография, през аксиална, орто, на китка и шийни прешлени за определяне на костна възраст до разчитане на профилна и фасова телерентгенография. До степента на облъчване и възможността за намаляване и предотвратяване. Прилагани методи и средства за анализ на телерентгенографиите с анализ на преимущества, недостатъци, ефективност, което определя аргументирания подбор и прилагане на рентгенови методи и средства в клиника „ВАЛОР“.