Основни курсове

Курс Лингвална пластинка

15 - 16 Юни 2024

Курсът „Лингвална пластинка” е насочен към ефективното приложение на достъпната и масово приложима лингвална пластинка.


Основните цели на курса са:

  • предоставяне на информация за основните елементи на лингвалната пластинка – изисквания за изработка и планиране;
  • оценка на ефективността на пластинката в различни възрасти и основни грешки при изготвяне и прилагане;
  • демонстрации и упражнения с практическа насоченост.


Разглеждат се следните основни теми:

  • основни елементи на лингвалната пластинка;
  • планиране и биомеханика на отделните елементи на лингвалната пластинка;
  • приложение на лингвалната пластинка за подготовка на зъбните дъги и лечение на ЗЧД от I, II и III клас;
  • приложение на лингвалната пластинка за лечение на зъбно-алвеоларни и скелетни проблеми, в комбинация с екстраорални апарати (ЕОА);
  • възрастови показания при прилагане на лингвална пластинка;
  • ефективност на лингвалната пластинка като профилактичен и ретенционен апарат;
  • основни грешки при изработване и прилагане на лингвалната пластинка.


Повече от 1/3 от времето е отделенo за демонстрации на клиничното приложение на лингвалната пластинка и практическа подготовка (планиране на лингвалната пластинка; огъване на телени елементи).


Курсът се провежда в 2 последователни дни (събота и неделя). Примерната програма на курса е:


събота

08:00 - 08:30
Откриване на курса
08:30 - 10:00
Лекция "Основни елементи на лингвалната пластинка"
10:30 - 12:30
Лекция "Планиране и биомеханика на отделните елементи на лингвалната пластинка. Планиране на опора"
13:30 - 15:30
Демонстрации на клиничното приложение на лингвалната пластинка.
16:00 - 17:30
Лекция "Приложение на лингвалната пластинка за подготовка на зъбните дъги при лечение на зъбно-челюстни деформации от I, II и III клас. Възрастови показания."

неделя

08:00 - 09:30
Лекция "Комбинирано лечение с лингвална пластинка и ЕОА"
10:00 - 12:00
анализ на клинични случаи с лингвална пластинка
13:00 - 15:00
Лекция "Лингвалната пластинка като профилактичен и ретенционен апарат. Подходи и проблеми при прилагането й. Основни грешки."
15:30 - 17:30
Практически упражнения - планиране на лингвална пластинка

Цена на курса: 2880 лв. (с включено ДДС).

Ранни записвания с плащане до месец преди провеждането на курса - 2580 лв.(с включено ДДС).