Видеа
Брекети - Преди и След: криви кучешки зъби

Ортодонтско лечение на тежко струпване с липса на място за четирите кучешки зъба, дълбока захапка и отклонени средни линии. Лекувани с екстракция на четири премолара за 13 месеца!

Лечение на втори скелетен клас с четири екстракции при хипердивергентен тип

Видеото представя ортодонтското лечение на случай на втори скелетен клас, хипердивергентен тип. 15-годишната пациентка е с хиподонтия на долни втори премолари.

Ортодонтско лечение на втори скелетен клас с дълбока захапка и гингивална усмивка

Видеото разглежда случай на втори скелетен клас с дълбока оклузия и гингивална усмивка при възрастен пациент. Постигната е корекция не само на оклузията, но и видима естетична промяна на "венечната" усмивка.