Видеа
Лечение на втори скелетен клас, клас II-1, в пика на пубертетен растеж

В това видео е показан подход за корекция с функционален апарат (активатор) в пика на пубертетен растеж, последван от завършване на лечението с брекети във втора фаза.

Лечение на кръстосана оклузия с лингвални пластинки

Видеото проследява поредица от случаи с кръстосани захапки, лекувани в ранна възраст с цел предотвратяване блокирането на растежа на горната челюст и / или корекция на принудителната девиация.

Лечение на трети скелетен клас при деца (част I)

Видеото проследява провеждането на лечение на трети скелетен клас при подрастващо момиче - от 10-годишна възраст до завършване на растежа.