Видеа
Лечение на трети скелетен клас при деца (част II)

Едно видео за ранното ортодонтско лечение на трети скелетен клас, смисъла и ползата от стартирането му още във временно съзъбие. Както и за етичната страна в подхода към него.

Ортодонтско-хирургично лечение на трети скелетен клас с максиларна компресия

Видеото разглежда планирането и провеждането на лечението на 18-годишна пациентка с трети скелетен клас, кръстосана оклузия във фронта и при страничните зъби лекувана ортодонтски и с последваща хирургична корекция на долната челюст.

Ортодонтско-хирургично лечение на трети скелетен клас и латерогнатия

Видеото разглежда планирането и провеждането на лечението на 29-годишна пациентка с трети скелетен клас и кръстосана оклузия във фронта, лекувана ортодонтски и с последваща хирургична корекция на долната челюст.