Обучения

Курсовете в Академия ВАЛОР са насочени към колеги, които имат желание и готовност да работят успешно ортодонтия. И за пациента, и за тях. Имат базова информация от студентско обучение. Но им е нужно да познават съвременните подходи за ефективна диагностика и лечение на зъбно-челюстните деформации.


Отличителни характеристики на провежданото в Академия ВАЛОР обучение са:

  • Разглеждат се основни теми в ортодонтията и конкретни диагностични и лечебни методи;
  • Теоретичната част в курсовете е съчетана с практическа, което позволява добиване на начални практически умения от курсистите;
  • Демонстрират се различни клинични методи, подбрани спрямо показанията при отделния пациент;
  • Демонстрират се клинични резултати от ефективно лечение с методи и средства, отричани от някои популярни лектори, с което се показва, че лекува не даденият апарат, а опитният клиницист, който използва най-подходящите средства;
  • Дава възможност за цялостен поглед върху етиологията, патогенезата, диагнозата и различните подходи за лечение на ЗЧД с техните предимства и недостатъци. Не се ограничава с една система брекети или апарати, а представя цялостния ни опит в лечението на ЗЧД с постигнатата дългосрочна стабилност.