Мастър курсове

Еднодневните мастър курсове

са предназначени за колеги с добит клиничен опит. Целят да повишат качеството и ефективността на ортодонтската им дейност.

Например: суперимпозиране на телерентгенографии за оценка на промените на лицевия скелет, свързани с растежа и/или лечението.