Мастър курсове

Курс Телерентгенография в ортодонтията – отвъд базовото ниво. Суперимпозиция.

Няма предстоящи дати.

В курса са застъпени темите за: 

  • Измервания на избрани показатели на цифрова телерентгенография.
  • Интерпретация на данни от различни видове анализ.
  • Съпоставка на данни от телерентгенография в контекста на цялостната диагноза.
  • Суперимпозиции в ортодонтската практика. Оценка на скелетни и зъбни ефекти от ортодонтското лечение на телерентгенография.

Акцентът на практическата част на курса е върху важността на правилната диагностика при планирането на лечението. 

Курсът е насочен към практикуващите ортодонтия с опит в ползването на телерентгенография и запознати с базови методи за работа с цифрова телерентгенография.

Препоръчително е участниците да донесат свой случай с ацетатни телерентгенографии преди и след лечение за оценка на постигнатите резултати, както и при желание - лаптопа, който използват в ежедневната си практика.


Примерната програма на курса е:

неделя

08:00 - 08:30
Откриване на курса
08:30 - 10:30
Лекция „Анализ на телерентгенография - отвъд базовото ниво. Измервания на произволно избрани показатели. Интерпретация на данни от различни видове анализ. Съпоставка на данни от телерентгенография в контекста на цялостната диагноза.“
11:00 - 12:30
Практически упражнения – нестандартни измервания на телерентгенография. Интерпретация на данни според различни анализи.
13:30 - 15:00
Лекция „Суперимпозиции в ортодонтската практика.“
15:30 - 17:30
Практически упражнения - „Приложение на профилна телерентгенография за диагноза и план на лечение на ЗЧД“
17:30 - 18:00
Закриване на курса
Свържете се с нас за повече информация.