Видеа
Лечение на втори скелетен клас с четири екстракции при хипердивергентен тип

Видеото представя ортодонтското лечение на случай на втори скелетен клас, хипердивергентен тип. 15-годишната пациентка е с хиподонтия на долни втори премолари.

Ортодонтско лечение на втори скелетен клас с дълбока захапка и гингивална усмивка

Видеото разглежда случай на втори скелетен клас с дълбока оклузия и гингивална усмивка при възрастен пациент. Постигната е корекция не само на оклузията, но и видима естетична промяна на "венечната" усмивка.

Ортодонтско-хирургично лечение на втори скелетен клас

Видеото разглежда случай на втори скелетен клас с горночелюстна ретрузия при възрастен пациент.