Видеа
Лечение на втори скелетен клас, клас II-2, с горночелюстна ретрузия

Видеото разглежда лечението на случай на II скелетен клас, подклас 2, с горночелюстна ретрузия при 14-годишно момиче.

Двуфазово лечение на втори скелетен клас, клас II-1

Видеото проследява в детайли лечението на случай с тежка скелетна дистална и дълбока захапка, стартирано с активатор в ранна възраст поради риска от травма на горните силно протрудирани резци и финализирано с брекети в пика на пубертетен растеж.

Лечение на втори скелетен клас, клас II-1, в пика на пубертетен растеж

В това видео е показан подход за корекция с функционален апарат (активатор) в пика на пубертетен растеж, последван от завършване на лечението с брекети във втора фаза.