Видеа
Лечение на кръстосана оклузия с лингвални пластинки

Видеото проследява поредица от случаи с кръстосани захапки, лекувани в ранна възраст с цел предотвратяване блокирането на растежа на горната челюст и / или корекция на принудителната девиация.

Лечение на трети скелетен клас при деца (част I)

Видеото проследява провеждането на лечение на трети скелетен клас при подрастващо момиче - от 10-годишна възраст до завършване на растежа.

Лечение на трети скелетен клас при деца (част II)

Едно видео за ранното ортодонтско лечение на трети скелетен клас, смисъла и ползата от стартирането му още във временно съзъбие. Както и за етичната страна в подхода към него.