Видеа
Ортодонтско-хирургично лечение на трети скелетен клас с максиларна компресия

Видеото разглежда планирането и провеждането на лечението на 18-годишна пациентка с трети скелетен клас, кръстосана оклузия във фронта и при страничните зъби лекувана ортодонтски и с последваща хирургична корекция на долната челюст.

Ортодонтско-хирургично лечение на трети скелетен клас и латерогнатия

Видеото разглежда планирането и провеждането на лечението на 29-годишна пациентка с трети скелетен клас и кръстосана оклузия във фронта, лекувана ортодонтски и с последваща хирургична корекция на долната челюст.

Камуфлажно лечение на трети скелетен клас с екстракция на долен резец.

Видеото разглежда планирането и провеждането на лечението на 26-годишна пациентка с трети скелетен клас, ръбцова оклузия във фронта и кръстосана на горния ляв латерален резец, лекувана екстракция на долен резец.