Видеа
Ортодонтско-хирургично лечение на втори скелетен клас

Видеото разглежда случай на втори скелетен клас с горночелюстна ретрузия при възрастен пациент.

Лечение на втори скелетен клас, клас II-2, с горночелюстна ретрузия

Видеото разглежда лечението на случай на II скелетен клас, подклас 2, с горночелюстна ретрузия при 14-годишно момиче.

Двуфазово лечение на втори скелетен клас, клас II-1

Видеото проследява в детайли лечението на случай с тежка скелетна дистална и дълбока захапка, стартирано с активатор в ранна възраст поради риска от травма на горните силно протрудирани резци и финализирано с брекети в пика на пубертетен растеж.