Основни курсове

Курс Фиксирана техника

Няма предстоящи дати.

Курсът „Фиксирана техника“ е най-старият и най-търсен курс в Клиника ВАЛОР.

Основните цели на курса са:

 • предоставяне на основна информация за съвременните фиксирани техники, техните цели, преимущества и особености;
 • предоставяне на необходимата теоретична база за разбиране на принципите на лечението с брекети, независимо от търговската марка;
 • добиване на практически умения от курсистите, чрез работа на типодонти;
 • максимално реалистично пресъздаване на ортодонтско лечение на различни деформации;
 • преминаване през различните фази на лечение
 • позициониране на брекети
 • последователност на дъги
 • лигиране на дъги и др.
 • употреба на ластици
 • сваляне на брекети и подготовка на ретенционни апаратиРазглежданите теми включват:

 • историческо развитие и принципи на действие на системите Edgewise и Straight-wire;
 • основни инструменти и материали при работа с фиксирана техника;
 • планиране, подготовка и поставяне на фиксирана техника;
 • фази на лечение с фиксирана техника;
 • опора и методи за създаване на място при лечение с фиксирана техника;
 • ластици, прилагани за коригиране на интра- и интермаксиларните съотношения;
 • апроксимална емайлова редукция в хода на ортодонтското лечение;
 • рецидив и ретенция при ортодонтско лечение;
 • проблеми при прилагане на фиксирана техника;
 • препоръки и практически съвети при работа с фиксирана техника.


Отличителна характеристика на курса е демонстрирането на мнозинството етапи от ортодонтското лечение с предварително подбрани случаи. Това позволява запознаването на курсистите с реалните клинични предизвикателства и трудности при работа с фиксирана техника.

Около 50% от времето е посветено на практически занимания, като практическата подготовка включва:

 • планиране на положението на брекетите върху типодонти и извършване на цялостното лечение;
 • директно залепване на брекети на типодонти;
 • огъване на извивки за преместване на зъбите вертикално и медио-дистално;
 • огъване на дъги с ретракционни извивки;
 • подготовка на индивидуална зъбна дъга;
 • планиране на стрипинг;
 • огъване на ретенционна дъга
 • демонстрация на клинични случаи.


Курсът е разпределен в три части, които се провеждат в рамките на една година. Всяка част е с продължителност два дни (събота и неделя), по десет часа. Това разпределение позволява по-детайлно разглеждане на информацията и споделяне на конкретен практически опит за отделните етапи на лечението.

Веднага след първа част на курса участниците могат да приложат придобитите знания и практически умения върху свои пациенти, като имат възможност да ги обсъждат с водещите на курса.

Предимство е също и възможността за обсъждане на голям брой клинични случаи.

Цена на курса /за всяко от трите нива/: 3100 лв. /без ДДС/

Ранни записвания с плащане до месец преди провеждането на курса - 2850 лв. /без ДДС/ на ниво.