Основни курсове

Курс Рентгенови методи

11 - 13 Октомври 2024

Курсът "Рентгенови методи за диагностика на ЗЧД" е един от базовите курсове за всички желаещи да се занимават с ортодонтия. Успешното му завършване е необходимо условие за включване в някои от следващите курсове от програмата на Академия ВАЛОР като "Диагностика и план на лечение", "Биомеханика", "Функционални и екстраорални апарати", "Фиксирана техника".


Основните цели на курса са:

 • предоставяне на информация за основните рентгенови методи, прилагани в ортодонтията;
 • сравнителен анализ на основните показатели, предлагани за оценка на вертикални и сагитални отклонения при разчитане на профилна телерентгенография;
 • добиване и усъвършенстване на начални практически умения за подготовка и интерпретация на рентгенографиите, включително анализ на профилна телерентгенография и оценка на зъбна и скелетна възраст;
 • демонстрации и упражнения с практическа насоченост.


Разглежданите теми включват:

 • Основни рентгенови методи, прилагани в ортодонтията: интраорална и аксиална рентгенография, ортопантомография, телерентгенография, рентгенография на ръка и китка, конично-лъчева компютърна томография / cone-beam computer tomography CBCT/ .
 • Профилна телерентгенография – показания за приложение в диагностиката на зъбно-челюстни деформации /ЗЧД/, основни показатели за изследване и контрол.
 • Основни методи за изследване на профилна телерентгенография.
 • Основни показатели използвани при разчитане на профилна телерентгенография.
 • Дигитална обработка и анализ на профилна телерентгенография.


Около 45% от времето е отделено за практически занимания, като практическата подготовка включва:

 • оценка на стадий на зъбна възраст на ортопантомография по метода на Demirjian;
 • оценка на скелетна възраст на рентгенография на китка;
 • определяне и разчертаване на основни точки, равнини и анатомични структури;
 • анализ на профилна телерентгенография по методите на Tweed, Steiner, McNamara и Ricketts;
 • препоръчван метод за оценка на скелетни и зъбни съотношения на профилна телерентгенография.


Курсът се провежда в три последователни дни /петък, събота и неделя/. Примерната програма на курса е:


петък

08:30 - 10:00
Лекция "Основни рентгенови методи, прилагани в ортодонтията: интраорална и аксиална рентгенография, ортопантомография, телерентгенография, рентгенография на ръка – показания."
10:30 - 12:00
Лекция "Профилна телерентгенография. Показания за приложение в диагностиката на ЗЧД, основни показатели за изследване и контрол. Оценка на меки тъкани"
13:00 - 16:00
Практически упражнения - "Разчитане на зъбна и костна възраст. Основни точки на профилна телерентгенография."

събота

08:10 - 10:00
Лекция "Основни методи за разчитане на профилна телерентгенография."
10:30 - 12:00
Лекция "Основни цефалометрични показатели за оценка в сагитална и вертикална посока – приложение и проблеми."
13:00 - 16:00
Практически упражнения - "Основни анализи за разчитане на телерентгенография. Приложение на CBCT."

неделя

08:00 - 09:30
Лекция "Дигитална обработка и анализ на профилна телерентгенография."
10:00 - 13:30
Практически упражнения - "Приложение на профилна телерентгенография за диагноза и план на лечение на ЗЧД."
13:30 - 14:30
Закриване на курса

Цена на курса: 2880 лв (с включено ДДС).

Ранно записване с плащане до месец преди провеждането на курса: 2580 лв(с включено ДДС).