Основни курсове

Курс Функционални и екстраорални апарати

Няма предстоящи дати.

Курсът "Ортодонтски методи за повлияване на растежа и съотношението на челюстите – екстраорални апарати /ЕОА/, лип бъмпър, активатор” целенасочено обединява информация, свързана с повлияване на развитието на челюстите и нормализиране на съотношенията им.


Основните цели на курса са:

 • предоставяне на информация за основните апарати, прилагани за блокиране или стимулиране на развитието на челюстите;
 • оценка на приложимостта и ефективността на разглежданите апарати;
 • добиване на практически умения за планиране и приложение на ЕОА, лип бъмпър и активатор след прецизна диагностика;
 • демонстрации и упражнения с практическа насоченост.


Разглеждат се следните основни теми:

 • Развитие и растеж на лицево-челюстната област. Възможности за въздействие и контрол.
 • Основни видове ЕОА. Устройство и принципи на действие.
 • Показания, планиране и действие на ЕОА с фиксирана интраорална опора и комбинация със снемаеми апарати за промени в развитието и съотношението на челюстите.
 • Функционална терапия и активатор – развитие, видове, устройство, действие.
 • Съвременни функционални апарати – показания и възможности за повлияване на растежа и съотношението на челюстите. Преимущества и недостатъци.
 • Лип бъмпър и лицева маска – видове, принципи на действие и възможности за повлияване на растежа и съотношението на челюстите.


Около 40 % от времето е отделено за демонстрации и практически занимания, които включват:

 • анализ на случаи на лечение с ЕОА и огъване на лицева дъга на макет;
 • анализ на случаи на лечение с функционални апарати, лицева маска и лип бъмпър;
 • изработка на лип бъмпър върху модели.Курсът се провежда в 2 последователни дни (събота и неделя). Примерната програма на курса е:


събота

08:30 - 10:30
Лекция "Развитие и растеж на лицево-челюстната област"
11:00 - 13:00
Лекция "Aктиватор - основни принципи и клинично приложение."
14:00 - 16:00
Практически упражнения – видове работна оклузия за активатор и Twin-block
16:30 - 18:00
Демонстрации на случаи на лечение

неделя

08:00 - 10:00
Лекция "Приложение на ЕОА и в комбинация с функционални апарати."
10:30 - 12:30
Практически упражнения – огъване на дъги за ЕОА и lip-bumper
13:30 - 15:00
Лекция “Twin block и други функционални апарати. Преимущества и недостатъци.”
15:30 - 17:00
Демонстрации на случаи

Цена на курса: 2880 лв (с включено ДДС).

Ранни записвания с плащане до месец преди провеждането на курса - 2580 лв.(с включено ДДС).