Теми
Конкурсна тема за 2023

Ортодонтско лечение с алайнери - особености, показания, ограничения


Конкурсна тема за 2022

Екстраорални сили прилагани в ортодонтията. Видове, планиране, използвани апарати.


Конкурсна тема за 2021

Актуални постижения на съвременната ортодонтия, които я правят ефективна и харесвана специалност


Конкурсна тема за 2020

Ретенция след ортодонтско лечение – междуетапна; окончателна. Видове, средства и продължителност


Конкурсна тема за 2019

Интраорална опора при ортодонтско лечение: костна; зъбно-алвеоларна / интрамаксиларна и интермаксиларна/


Конкурсна тема за 2018

Диагноза и контрол при ортодонтско лечение. Методи и средства


Конкурсна тема за 2017

Ранно ортодонтско лечение. За и против. Показания и проблеми.


Конкурсна тема за 2016

Девиация на долна челюст и латерогнатия. Диференциална диагноза, профилактика и лечение – ортодонтско и комбинирано. Възрастов подход.


Конкурсна тема за 2015

Отворена оклузия – зъбна и скелетна. Диференциална диагноза, профилактка и лечение. Проблемът ретенция.


Конкурсна тема за 2014

Дълбока оклузия – зъбна и скелетна. Диференциална диагноза, профилактка и лечение.


Конкурсна тема за 2013

“Проблемът - профилактика и лечение на трети клас зъбно-челюстни деформации”


Конкурсна тема за 2012

Съвременни средства за оптимизиране лечението на втори клас зъбно-челюстни деформации.