Текущ конкурс

Конкурсна тема за 2022:
Екстраорални сили прилагани в ортодонтията. Видове, планиране, използвани апарати.