Екип

Д-р Галин Гаврилов

Обучител с над 15 години опит.

Лектор и водещ на практическите занятия в курсовете:

  • Лингвална пластинка
  • Фиксирана техника
  • Биомеханика
  • Рентгенови методи за диагностика на зъбно-челюстни деформации

Лектор на множество национални и международни прояви,сред които:

  • Презентация на тема „Дистализиране на странични зъби със снемаеми апарати, комбинирани с екстраорален апарат” по време на Втория международен конгрес на Македонското ортодонтско общество – гр. Скопие, 17-20 май 2012 г.
  • Презентация на тема „Дистализиране на странични зъби със снемаеми апарати, комбинирани с екстраорален апарат” по време на XV конгрес на руските ортодонти – 30 май 2013-1 юни 2013 г.
  • Лекция на тема «Съвременната ортодонтия и възможности за приложението й в работата на общопрактикуващите дентални лекари», изнесена на прояви на БЗС - 16-17 февруари 2013 г.;12-13 октомври 2013 г.; 15 март 2014 г.
  • Презентация на тема „Кога и как дългото ортодонтско лечение става кратко?“ по време на 7-мата международна среща СДМ 2014 г.
  • Презентация на тема „Ортодонтска подготовка за оптимална бяла и червена естетика“ по време на Третия международен конгрес на Македонското ортодонтско общество – гр. Охрид, 12-15 май 2016 г.
  • Презентация на тема „Ортодонтска подготовка за оптимална бяла и червена естетика“ по време на националния форум на РК Пловдив- гр. Банско, 2015 г.