Новини

Темата на конкурса "Проф. Мутафчиев" за 2022 г. е "Екстраорални сили прилагани в ортодонтията. Видове, планиране, използвани апарати."

04/01/2022

Награда „проф. Мутафчиев”

 за най-добра студентска разработка

на ортодонтска тема

2022 година

Конкурсна тема:  " Екстраорални сили прилагани в ортодонтията. Видове, планиране, използвани апарати.“

Срок за предаване на разработките: до 31 май  2022 г. включително.

Изисквания:

-обем на разработката – до 10 стандартни машинописни страници / 30 реда с по 60-66 знака. Общо до 2 000 знака /. В 10-те страници се включва онагледяващия материал, за сметка на текста. На допълнителни страници могат да бъдат представени: заглавна страница, съдържание, книгопис и общоприети съкращения.

- данни за автора / придружават разработката на отделен лист /:

-име

- факултет по дентална медицина гр. ….

- курс, факултетен No

- адрес, телефон, е-мейл

- право на участие – студенти IV, V курс и стажанти от ФДМ в София, Пловдив, Варна

- награда – 1000 лв

Материалите се изпращат в електронен вид на e-mail: moutval@gmail.com и в три екземпляра  на адрес гр. София, ул. Ворино 17, проф. В. Мутафчиев   

Основни показатели за оценка: пълнота и обобщение на информацията по основните елементи на темата, книгопис и оформяне на разработката

Конкурсът се провежда  със съдействието на Българско ортодонтско общество и Академия „ВАЛОР".