Новини

Темата на конкурса за наградата "Проф. Мутафчиев" за 2023 г. е "Ортодонтско лечение с алайнери - особености, показания, ограничения."

02/03/2023

Конкурсната тема за 2023 г. е „Ортодонтско лечение с алайнери - особености,

показания, ограничения“

Срокът за предаване на разработките: до 3 юни 2023 г. включително.

Обем на разработката – до 10 стандартни машинописни страници

/ 30 реда с по 60-66 знака. Общо до 2 000 знака /. В 10-те

страници се включва онагледяващия материал, за сметка на

текста. На допълнителни страници могат да бъдат представени:

заглавна страница, съдържание, книгопис и общоприети съкращения.

Данни за автора / придружават разработката на отделен лист /:

име

факултет по дентална медицина гр. ….

курс, факултетен No

адрес, телефон, е-мейл

Право на участие – студенти IV, V курс и стажанти от ФДМ в София,

Пловдив, Варна

награда – 1000 лв

Изисквания:

Материалите се изпращат в електронен вид на e-mail:

moutval@gmail.com и в три екземпляра на адрес гр. София 1612, ул.

Плиска 54, ет.1, Академия ВАЛОР, 0889595895, за проф. В. Мутафчиев.

Основни показатели за оценка: пълнота и обобщение на

информацията по основните елементи на темата, книгопис и

оформяне на разработката.

Конкурсът се провежда със съдействието на Българско ортодонтско

общество и Академия „ВАЛОР“