Новини

"Участието на ортодонта в интердисциплинарни лечения" е темата на конкурса за наградата "Проф. Мутафчиев" за 2024 г.

03/20/2024

Срок за предаване на разработките: до 30 юни 2024 г. включително.

Изисквания:

обем на разработката – до 10 стандартни машинописни страници

/ 30 реда с по 60-66 знака. Общо до 2 000 знака /. В десетте

страници се включва онагледяващия материал, за сметка на

текста. На допълнителни страници могат да бъдат представени:

заглавна страница, съдържание, книгопис и общоприети съкращения.

данни за автора /придружават разработката на отделен лист/:

име

факултет по дентална медицина гр. ….

курс, факултетен No

адрес, телефон, e-mail

право на участие – студенти IV, V курс и стажанти от ФДМ в София, Пловдив, Варна

награда – 1000 лв

Материалите се изпращат в електронен вид на e-mail:

moutval@gmail.com и в три екземпляра на адрес гр. София, ул. Плиска

54, ет.1, Академия ВАЛОР, 0889595895, за проф. д-р В. Мутафчиев.

Основни показатели за оценка:

пълнота и обобщение на информацията по основните елементи на темата, книгопис и оформяне на разработката.

Конкурсът се провежда със съдействието на Българско ортодонтско общество и Академия „ВАЛОР“