Книги

Лингвална пластинка

„Лингвална пластинка за лечение на зъбно-алвеоларни отклонения в отделната зъбна дъга“; Мутафчиев, В., с участието на чл.кор. проф. А. Попов, д-р Галин Гаврилов, д-р Ал. Мутафчиев; София, 2014, Ведарт.

Книгата е продължение на теоретичната разработка „Лингвална пластинка“ от 1997 г.

В сегашното издание е обобщен значителен клиничен опит в приложението на лингвалната пластинка. Това насочва авторите да споделят положителния си опит само за ефективното действие на пластинката при лечение на зъбно-алвеоларни отклонения в отделната зъбна дъга.

Разгледани са основните реално приложими елементи на пластинката и тяхното планиране съобразно целите на лечението.

Споделен е ефективния клиничен подход за успешното действие на пластинката при подходящо активиране. То е в пряка зависимост от съобразяването на принципите на биомеханиката – както при фиксираната техника и другите ортодонтски апарати.

Разгледани са и реалните възможности за приложението на лингвалната пластинка в различни възрасти; за подготовката на зъбните дъги за корекция на смущенията в оклузията, включително и съчетаното й прилагане с екстраорално теглене.

С важно практическо приложение е разглеждането на пластинката като ретенционен апарат – най вече след лечение в първа фаза в смесено съзъбие. Особена практическа стойност има обсъждането на проблемите и подходите в клиничната дейност при лечение с лингвална пластинка. Задълбоченият клиничен подход и натрупаният опит позволяват на авторите да отчетат смущенията и грешките при използването на лингвална пластинка.

Онагледаването на книгата с над 350 фигури я прави полезно помагало не само за специалисти ортодонти и общопрактикуващи лекари по дентална медицина, лекуващи подходящи ортодонтски случаи, но и за студенти в последните курсове във факултетите по дентална медицина. Това дава основание на авторите да споделят в края на предговора на това второ издание: „Ще се радваме, ако сме успели да спазим важния според нас принцип: който може - показва, който не може - поучава“.