Книги

Оптимизиране на ортодонтското лечение

Оптимизиране на ортодонтското лечение, Мутафчиев, В., София, 2017, изд. Богити


Бързото и успешно лечение е главната цел и основен стимул за професионална реализация за всеки ортодонт. То е желано и от пациент, и от родители.

Въпросът за оптимизиране на ортодонтското лечение е основателно широко обсъждан - главно заради общите интереси на лечител и пациент, често обаче заради желанието да се наложат нови лечебни методи, апарати и материали от специалисти и фирми.

           В книгата е обобщен многогодишния опит на автора при провеждане на ортодонтско лечение и неговата организация.На базата на този опит са представени и обсъдени становища на различни автори.

           Стремежът на автора е да сподели в книгата кога, с какво и как да се осъществи ортодонтското лечение, за да бъде ефективно и ефикасно.